Finanskalender 2012 - endring

Endring av presentasjon av 1. kvartal 2012 til 26. april 2012 (ikke 27. april.)

 Oppdatert finanskalender 2012 for SpareBank 1 Nord-Norge:

Foreløpig årsregnskap   8. februar 2012
Representantskapsmøter 26. - 28. mars 2012
Ex utbytte 26. mars 2012
1. kvartal 26. april 2012
2. kvartal   9. august 2012
3. kvartal 31. oktober 2012
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner