Finanskalender 2013

Foreløpig årsregnskap   7. februar 2013
Representantskapsmøter 20. - 21. mars 2013
Ex utbytte 21. mars 2013
1. kvartal 26. april 2013
2. kvartal 14. august 2013
3. kvartal 31. oktober 2013
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner