Fitch Ratings bekrefter SpareBank 1 Nord-Norge rating til A og oppgraderer utsiktene fra Negativ til Stabil

 

Fitch Ratings endrer utsiktene for SpareBank 1 Nord-Norges rating (Issuer Default rating /IDR) fra "Negativ" til "Stabil". Bankens rating er bekreftet til A (langsiktig rating, IDR) og F1 (kortsiktig rating).

 

Bekreftelsen av ratingen og oppgraderingen skyldes, i følge Fitch Ratings, SpareBank1 Nord-Norges høyere andel innskuddsdekning, samt høyere diversifiserings- og kapitalisering enn sammenlignbare banker.  Noen av disse faktorene tilskrives at banken har sitt markedsområde i Nord-Norge hvor offentlig sektor utgjør en betydelig andel av økonomien

 

Det vises forøvrig til vedlagte pressemelding fra Fitch Ratings.

 

Kontaktperson:
Rolf Eigil Bygdnes

Konserndirektør finans - CFO

Mobile +47 905 19774

 

 

Tromsø, 12. mars 2010

SpareBank 1 Nord-Norge

 

 

Vidar Korsberg Dalsbø

Kommunikasjonssjef

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker