Forbedrede utsikter for den langsiktige rating fra Moody's

Moody's Investor Service har endret rating-utsiktene fra negativ til stabil for SpareBank 1 Nord-Norges rating.  Dette gjelder bankens langsiktige rating; A1 og bankens BFSR - Bank Financial Strength Rating; C.  Utsiktene for ratingen av bankens ansvarlige kapital og utstedte hybridinstrumenter er også endret fra negativ til stabil.  Moody's bekrefter bankens kortsiktige rating til Prime-1.

 

SpareBank 1 Nord-Norge er fornøyd med endringen fra Moody's. Dette vurderes blant annet å være et resultat av god kvalitet i bankens utlånsportefølje samt god inntjening over tid.

 

Pressemelding fra Moody's følger som vedlegg.

 

 

Kontaktperson i SpareBank 1 Nord-Norge:
Konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes tlf 905 19 774

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.