Forbedrede utsikter for den langsiktige rating fra Moody's

Moody's Investor Service har endret rating-utsiktene fra negativ til stabil for SpareBank 1 Nord-Norges rating.  Dette gjelder bankens langsiktige rating; A1 og bankens BFSR - Bank Financial Strength Rating; C.  Utsiktene for ratingen av bankens ansvarlige kapital og utstedte hybridinstrumenter er også endret fra negativ til stabil.  Moody's bekrefter bankens kortsiktige rating til Prime-1.

 

SpareBank 1 Nord-Norge er fornøyd med endringen fra Moody's. Dette vurderes blant annet å være et resultat av god kvalitet i bankens utlånsportefølje samt god inntjening over tid.

 

Pressemelding fra Moody's følger som vedlegg.

 

 

Kontaktperson i SpareBank 1 Nord-Norge:
Konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes tlf 905 19 774

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12