Forenkler konsernfunksjoner og styrker regionkontorene

SpareBank 1 Nord-Norge forenkler organiseringen av konsernfunksjonene og styrker mandatet til regionkontorene. Målet er å forsterke rollen som Nord-Norges eget finanskonsern. 

Den nye organiseringen samler flere funksjoner på færre konserndirektører og gir et forsterket mandat til bankens fem regionkontorer i Finnmark, Troms, Hålogaland, Salten og Helgeland. 

- Vi endrer vår organisasjon for å kunderette og forenkle organiseringen av konsernets støttefunksjoner, og for å styrke mandatet til våre regioner. Konsernets fem regionledere får utvidet sitt ansvar fra kun å omfatte bankvirksomheten til også å inkludere koordineringen av konsernets samlede virksomhet i sin region. Regionlederne får samtidig tittel som konserndirektør for sitt markedsområde, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge.

Antall konserndirektører for konsernets støttefunksjoner reduseres fra seks til fire personer. Konserndirektør Petter Høiseth får ansvar for konsernavdelingene Kommunikasjon, HR, Juridisk og Intern drift, mens konserndirektørene Liv Bortne Ulriksen, Geir Andreassen og Rolf-Eigil Bygdnes fortsatt vil ha ansvar for fagområdene Forretningsdrift, Risikostyring og Økonomi/Finans.   

Som en konsekvens av endringene har Elisabeth Utheim besluttet å forlate konsernet. Hun vil frem til avslutning 31.07.14 arbeide med oppgaver for konsernsjef Jan-Frode Janson. Stig-Arne Engen går ut av konsernledelsen og til nye arbeidsoppgaver innenfor SpareBank 1 Nord-Norge.

- Det blir ingen overtallighet som følge av endringen i organisering, men færre enheter og dermed færre ledere, sier Janson.

Konsernsjefen går inn som styreleder for datterselskapene EiendomsMegler 1 Nord-Norge, SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge og SNN Finans.

Den nye organiseringen trer i kraft fra i dag.

Kontaktpersoner:

Konsernsjef Jan-Frode Janson, mobil 909 75 183

Kommunikasjonssjef Geir Håvard Hanssen, mobil 950 52 001

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Multimedia

Multimedia