Går mot rekordutbytte til Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge leverer et resultat på 1,2 milliarder kroner før skatt per tredje kvartal. 

– Dette er bra for konsernet og bra for Nord-Norge. Det gir oss et godt utgangspunkt for å vinne de nordnorske kundenes tillit. Men det betyr også mye for Nord-Norge, siden et godt resultat gir mer penger til landsdelen, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.

SpareBank 1 Nord-Norge eies av det nordnorske samfunnet med 54 prosent, mens 46 prosent er børsnotert.

– Mer enn 80 prosent av overskuddet konsernet genererer blir igjen i Nord-Norge. Mye gis tilbake til landsdelen gjennom samfunnsutbytte. Siden 2006 har nær én milliard kroner blitt delt ut som tilskudd til kultur, idrett og kompetansebyggende formål. Slik bidrar vi direkte til å bygge Nord-Norge, sier Janson.

Flere velger nordnorsk
Bak tallene ligger en enkel og tydelig strategi, der konsernet konsentrerer seg om kjernedrift og Nord-Norge. Tiltak for å forbedre lønnsomheten har også hatt ønsket effekt, og det har vært betydelig vekst i både privat- og bedriftsmarkedet.

– Trenden fra første halvår fortsetter og vi får stadig flere nordnorske kunder. Det er et bevis på at vi gjør mye rett. Vi skal fortsette å jobbe hardt for å bevise at det lønner seg å velge nordnorsk, sier konsernsjefen.

SpareBank 1 Nord-Norges børsverdi er mer enn doblet de siste fire årene, og selskapet troner øverst blant norske finansinstitusjoner målt etter avkastning så langt i år. Janson understreker at en solid og selvstendig landsdelsbank er bra for Nord-Norge.

– Bare slik kan vi understøtte veksten og bidra til å realisere det enorme potensialet som finnes i denne landsdelen, sier han.

Bransje i endring
Finansbransjen er inne i en periode med store endringer, og preges av både digitalisering og endret kundeadferd.

– Vi ser også at nye aktører kommer inn og spesialiserer seg på deler av vår tradisjonelle verdikjede. Dette er utfordrende for oss. Men et godt resultat gir oss nødvendig kraft til å møte både endret kundeadferd og ny konkurranse, sier Janson.

Pressebilder
Last ned pressebilder av konsernsjef Jan-Frode Janson

Kontaktpersoner:

  • Konsernsjef Jan-Frode Janson, telefon 909 75 183
  • Kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås, telefon 951 26 576