Global interesse for Nord-Norge

Rik tilgang på naturressurser i Nord-Norge og stagnasjon i resten av Norge kan gjøre Nord-Norge til Norges nye vekstmotor. Nå retter også Kina søkelyset mot Nord-Norge.

– Det kinesiske oppkjøpet i Lyngen er et lite, men relevant eksempel på at det er stor interesse for vekstmulighetene i vår landsdel. Nordnorsk næringsliv driver i et globalt marked og skal vi lykkes må Nord-Norge prestere i verdensklasse. Vi må tenke globalt og mobilisere regionalt, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge.

Vårens Konjunkturbarometer for Nord-Norge viser at det fortsatt går godt i landsdelen. Regionen har høyere vekst i verdiskaping enn resten av landet og normaliseringen i verdensøkonomien skaper optimisme i den eksportrettede delen av nordnorsk næringsliv. Den gode utviklingen bidrar til at Nord-Norge har høyest prisvekst på boliger i Norge per april 2014.

- Nord-Norge har rik tilgang på naturressurser og vi er nå i en fase hvor det bygges infrastruktur for å kunne nyttiggjøre seg disse ressursene. Dette bidrar til vekst i landsdelen. Samtidig opplever vi økonomisk stagnasjon i resten av Norge, noe som gjør at Nord-Norge kan ta rollen som den nye vekstmotoren i Norge i de kommende årene, sier Janson.

Eldrebølgen rammer tidligere i nord
Nye tall viser at eldrebølgen kommer raskere til Nord-Norge enn til resten av landet. I 2014 er det 2,4 pensjonister for hver 10. person i yrkesaktiv alder (24 prosent). I 2040 vil det være 4 pensjonister for hver 10. person som er yrkesaktiv (40 prosent). Eldrebølgen fører til et dobbelt press i arbeidsmarkedet, med færre personer i arbeid og behov for flere ansatte i helse- og omsorgssektoren. Tilgang på arbeidskraft er en utfordring for nordnorsk vekst. I dag er det nye nordlendinger som holder hjulene i gang i nord.

- Eldrebølgen vil prege den nordnorske økonomien i årene som kommer. Allerede i dag kan vi konstatere at selv om folketallet i Nord-Norge øker har landsdelen lavere vekst i sysselsetting enn resten av landet. En større andel eldre i befolkningen reduserer også etterspørselen i varehandelen. Dette gjør det ekstra viktig å lykkes med de eksportrettede næringene, sier Janson.

Samarbeid lokalt og internasjonalt
For at nordnorsk næringsliv skal lykkes i et globalt marked mener konsernsjefen det er viktig å satse målrettet på nyskaping og innovasjon blant nordnorske bedrifter. En annen viktig forutsetning for suksess er samarbeid.

- Konsolidering og samarbeid i klynger er viktig for å møte kravene til kvalitet og leveransedyktighet fra det internasjonale markedet. Det bør også søkes samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører med kompetanse og kapital som ikke finnes i landsdelen i dag. Kombinasjonen lokal og internasjonal er viktig for den videre utviklingen av nordnorsk næringsliv. Dette stiller krav til nordnorsk lederskap, sier Janson.

Tromsø, 19.05.2014

Kontaktpersoner
Konsernsjef Jan-Frode Janson, mobil 909 75 183
Kommunikasjonssjef Geir Håvard Hanssen, mobil 950 52 001