Godkjenning årsoppgjør 2008

Representantskapet i Sparebanken Nord-Norge har 10. mars 2009 behandlet årsoppgjøret for 2008 og har gjort følgende vedtak:
 
1.      Det fremlagte Årsregnskap med overskudd 213.654.079 kroner for morbanken og overskudd 347.403.000 kroner for konsernet samt Årsberetning for 2008 fastsettes som bankens og konsernets regnskap for 2008.
 
2.      Kontantutbytte på grunnfondsbevis for 2008 fastsettes til 3,00 kroner per grunnfondsbevis.
 
Utbytte utbetales til de grunnfondsbeviseiere som er registrert som eiere pr 10.3.2009. Bankens grunnfondsbevis går ex utbytte 11.03.2009.
 
3.       Det avsettes 19.376.207 kroner til utjevningsfondet.
 
4.      Det avsettes 39.979.465 kroner til bankens gavefond

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner