Godt resultat i en usikker tid

Report this content

SpareBank 1 Nord-Norge leverer et årsresultat før skatt på 2.102 millioner kroner, og en egenkapitalavkastning på 12,6 prosent. Det er konsernsjef Liv B. Ulriksen fornøyd med.

– Til tross for korona går det fortsatt godt i Nord-Norge. Arbeidsledigheten er relativt lav, og landsdelen preges av betydelig eksportvirksomhet. Mye av det vi eksporterer kommer fra havet, og spesielt sjømat er fortsatt etterspurt. Samtidig er den norske kronekursen fortsatt svak, og det gjør oss mer konkurransedyktig. Dette påvirker selvsagt også SpareBank 1 Nord-Norges resultater, sier konsernsjefen.

Hun mener langsiktighet og stø kurs i konsernet også er en viktig del av forklaringen.

– Vi har tenkt langsiktig, og bygd stein på stein. Vi legger vekt på god styring, og har robuste strategier. Samtidig har vi en eiermodell som lar oss bruke den største delen av overskuddet på å utvikle landsdelen. Det har nok også bidratt til veksten i året som har gått, sier Ulriksen.

Sunn vekst

Konsernet har gjennom 2020 hatt en vekst på 8 prosent på bedriftsmarkedet, og 3 prosent på personmarkedet. Konsernsjefen beskriver veksten som sunn.

– Vi vokser i en takt vi mener er fornuftig. Dette gjenspeiler seg i egenkapitalavkastningen på 12,6 prosent. Det er femte året på rad vi leverer over 12 prosent, som er det gylne målet for banksektoren i Norge. Det er jeg utrolig stolt over.

Også datterselskapene opplever vekst.

– Både SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge, SpareBank 1 Finans Nord-Norge og EiendomsMegler 1 Nord-Norge leverer solid. EiendomsMegler 1 har mer enn doblet resultatet fra foregående år. Det er flott å konstatere at så mange kunder velger hele bredden i vår produktportefølje, sier Ulriksen.

Parallelt med veksten er utlånstapene moderate.

– Mesteparten av de 332 millionene vi har avsatt til tap er nettopp det; avsetninger. De konstaterte tapene er på 29,7 millioner. Men vi preges fortsatt av stor usikkerhet, og det er først når vi er ute av koronakrisa at vi kan si noe om de langsiktige effektene pandemien har hatt på det nordnorske næringslivet, sier SpareBank 1 Nord-Norge-sjefen.

Nye muligheter

Ulriksen mener den nordlige landsdelen uansett vil se endret ut etter Covid-19.

– Selv om Nord-Norge er mindre preget enn andre deler av landet, og Norge er mindre preget enn andre deler av verden, så henger alt sammen med alt. Dersom markedene i Europa og Asia endres permanent med tanke på kjøpekraft eller forbrukeradferd, vil det for eksempel påvirke eksportnæringene våre. Det samme gjelder reiselivet, som jo var på vei til å bli noe stort i Nord-Norge før pandemien. Det er svært vanskelig å si noe om når turistene kommer tilbake igjen.

Og nettopp reiselivet vies nå ekstra oppmerksomhet fra Samfunnsløftet;

– Vi har satt av inntil 10 millioner kroner som de mange små og store reiselivsbedriftene i landsdelen kan søke støtte fra. Pengene skal bidra til bærekraftig og grønn omstilling i reiselivet i nord. Det at folk og bedrifter i Nord-Norge velger oss som bank bidrar til overskuddet vi i dag presenterer. Da er det en udelt glede å kunne bidra tilbake på denne måten, sier Ulriksen.

Det totale utbyttet for 2020 er foreløpig satt til 845 millioner kroner, der 453 millioner er samfunnsutbytte.

– Norske myndigheter har bedt oss holde tilbake utbytte. Det betyr at vi legger opp til at totalt 275 millioner kroner blir betalt ut nå, mens ytterligere 570 millioner kan betales ut etter september 2021, forutsatt at omstendighetene tillater det, sier Ulriksen.

 

Nøkkeltall (sammenlignbare tall for 2019 i parentes):

  • Resultat før skatt: 2.102 mill. kr. (2.473)

  • EK-avkastning: 12,6 % (15,9 %)
  • Kostnadsprosent: 40 % (39,8 %)
  • Utlånstap: 332 mill. kr. (11)
  • Ren kjernekapitaldekning: 17,5 % (17,2 %)
  • Utbytte per egenkapitalbevis: 3,90 kr. (4). 1,27 kr. betales ut i april, og 2,63 kr. evt. etter september
 

Vedlegg

  • Pressefoto av konsernsjef Liv B. Ulriksen

 

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:

  • Konsernsjef Liv B. Ulriksen, tlf. 957 31 130

  • Finansdirektør, Bengt Olsen, tlf. 975 89 560

  • Kommunikasjonsdirektør Stein Vidar Loftås, tlf. 951 26 576

Multimedia

Multimedia

Sitater

Vi vokser i en takt vi mener er fornuftig. Dette gjenspeiler seg i egenkapitalavkastningen på 12,6 prosent. Det er femte året på rad vi leverer over 12 prosent, som er det gylne målet for banksektoren i Norge.
Liv B. Ulriksen, konsernsjef SpareBank 1 Nord-Norge