Har solgt North West 1 Alliance Bank

SpareBank 1 Nord-Norge har solgt alle sine eiendeler i den russiske banken North West 1 Alliance Bank. Med salget er landsdelsbanken ute av bankvirksomhet i Russland.

SpareBank 1 Nord-Norge gikk i 2008 inn i det russiske bankmarked. Intensjonen var å følge nordnorske bedrifter med virksomhet i vårt naboland. Under ny ledelse, og som del av ny strategi, besluttet SpareBank 1 Nord-Norge i 2013 å trappe ned satsingen i Russland. Med salget av North-West 1 Alliance Bank er SpareBank 1 Nord-Norge ute av bankvirksomhet i vårt naboland.

- SpareBank 1 Nord-Norges viktigste oppgave er å være en god bank for folk og næringsliv i Nord-Norge. Det er vår kjernevirksomhet. Som en naturlig konsekvens av dette har vi nå solgt alle våre eierandeler i den russiske banken North West 1 Alliance Bank, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge.

Krevende salg
Russisk økonomi opplevde i desember 2014 en alvorlig krise som fikk negative følger for det russiske bankvesenet. SpareBank 1 Nord-Norge gjorde da en tapsavsetning på 300 millioner kroner på sin russiske virksomhet. Dette utgjorde om lag halvparten av bankens eksponering mot Russland.

- Mange internasjonale banker har i løpet av 2015 solgt seg ut av det russiske bankmarkedet med betydelige tap. Den negative utviklingen i russisk økonomi gjorde salget av virksomheten i Russland krevende. I dette perspektivet er vi fornøyd med å kunne selge vår virksomhet i Russland uten å måtte gjøre ytterligere tapsavsetninger, sier konserndirektør Petter Høiseth.

Nordnorsk bank
Etter salget av North West 1 Alliance Bank har SpareBank 1 Nord-Norge avsluttet sin bankvirksomhet i Russland. Det som gjenstår er et lån til Tavrichesky Bank som er krevd tilbakebetalt.

- Vi regner med å inndrive vårt krav til Tavrichesky Bank uten ytterligere tap, utover den avsetningen som ble gjort i 2015, sier Høiseth.

Etter å ha solgt virksomheten i Russland fortsetter SpareBank 1 Nord-Norge arbeidet med å modernisere den nordnorske landsdelsbanken.

- Å drive bankvirksomhet i Russland har vært krevende. Nå skal vi bruke alle våre krefter på å være en god bank for våre nordnorske bankkunder, avslutter konsernsjef Jan-Frode Janson.

Kontaktpersoner:
Konserndirektør Petter Høiseth, mobil 415 05 035
Kommunikasjonssjef Geir Håvard Hanssen, mobil 950 05 2001

Abonner

Multimedia

Multimedia