Hun blir ny konserndirektør i SpareBank 1 Nord-Norge

Turid Aspenes (51) blir landsdelsbankens nye direktør for Konsernutvikling.

Hun overtar stillingen etter Petter Høiseth, som tidligere i år tiltrådte som SpareBank 1 Nord-Norges nye konsernsjef.

Aspenes kommer fra stillingen som HR-sjef i samme konsern. Hun er utdannet lærer fra UiT Norges arktiske universitet, og har i tillegg ledelsesutdanning fra Handelshøgskolen BI.

– Jeg er både stolt, glad og ydmyk for å få denne muligheten, og svært glad for tilliten konsernsjefen viser meg. Etter mange år i SpareBank 1 Nord-Norge kjenner jeg organisasjonen godt, og gleder meg til å møte nye utfordringer og muligheter i en ny rolle, sier Turid Aspenes.

Både hjerte og hode

51-åringen har jobbet i SpareBank 1-systemet siden 2006, og de siste seks årene har hun vært ansatt i SpareBank 1 Nord-Norge. Aspenes har også erfaring fra IT-bransjen og som allmennlærer på Kroken ungdomsskole.

– SpareBank 1 Nord-Norge er en arbeidsplass som kjennetegnes av en verdiorientert ledelse og filosofi, og med en strategi og visjon som appellerer til både hjerte og hode. Jeg er veldig motivert og klar til å gyve løs på nye utfordringer for konsernet, der særlig koordinering av utviklingsarbeidet vil stå i fokus, sier Aspenes.

Fornøyd sjef

Konsernsjef Petter Høiseth er svært fornøyd med å ha funnet sin nye konserndirektør i egne rekker.

– Det var svært stor interesse for denne stillingen, og meget høyt nivå på søkerne. Da er det gledelig at vi fant den beste kandidaten i egne rekker, sier Høiseth.

Etter ansettelsen av Turid Aspenes består toppledelsen i SpareBank 1 Nord-Norge av seks kvinner og åtte menn. Aspenes tiltrer stillingen som konserndirektør tirsdag 11. juni. Petter Gjerpe er konstituert som ny HR-sjef inntil videre.

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:

  • Turid Aspenes, konserndirektør Konsernutvikling, telefon 994 03 301
  • Petter Høiseth, konsernsjef, telefon 415 05 035
  • Morten Tønder Albertsen, kommunikasjonsrådgiver, telefon 901 21 173

Vedlegg:

  • Foto av Turid Aspenes til fri bruk

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker