Innkalling til Representantskapsmøte 17. mars 2010

 

Det innkalles til representantskapsmøte

 

Onsdag 17. mars 2010 kl 13.00 på Grand Hotell i Harstad

 

Til behandling foreligger:

 

sak 1/2010        Godkjenning av tillits- og tjenesteverv i andre kredittinstitusjoner

sak 2/2010        Orientering om nye regler i finansieringsvirksomhetsloven         

sak 3/2010        Årsoppgjøret 2009

sak 4/2010        Revisjonshonorar 2009 

sak 5/2010        Kontrollkomiteens melding       

sak 6/2010        Kjøp/pant egne egenkapitalbevis          

sak 7/2010        Vedtektsendringer

sak 8/2010        Salg av EK-bevis til medlemmer av hovedstyret og regionstyrene med rabatt

Saksdokumentene følger vedlagt.

I dette representantskapsmøtet deltar det gamle representantskapet, kalt Representantskapet 2009, se vedlagte oversikt. De som ønsker å delta som observatører fra det "nye" representantskapet er velkommen.

Den etterfølgende dag, torsdag 18. mars, møter det nye representantskapet, slik det er sammensatt etter valgene tidligere i år. Dette vil fremgå av særskilt innkalling.

 

 

Med vennlig hilsen

SpareBank 1 Nord-Norge


Jan-Hugo Sørensen (sign.)                                                       Hans Olav Karde

representantskapets leder                                                         adm. direktør


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner