Innkalling til Representantskapsmøte 18. mars 2010

 

Det innkalles til representantskapsmøte

 

torsdag 18. mars 2010 kl 09.00 på Grand Hotell i Harstad

 

Til behandling foreligger:

 

sak    9/2010   Valg av tillitsvalgte

sak  10/2010   Honorarer og godtgjørelser til tillitsvalgte

sak  11/2010   Vedtektsendringer (sendt tidligere)

Saksdokumenter til sak 11 følger vedlagt.

I dette representantskapsmøtet deltar det nye representantskapet slik det er sammensatt etter årets valg og kalt Representantskapet 2010, se vedlagte oversikt.  Forøvrig er alle som deltar 17. mars invitert som observatører på dette møtet.

 

 

 

 

 


Med vennlig hilsen

SpareBank 1 Nord-Norge

Jan-Hugo Sørensen (sign.)                                                       Hans Olav Karde

Representantskapets leder                                                       adm. direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner