Innkalling til representantskapsmøte i SpareBank 1 Nord-Norge 16. mars 2016

Det innkalles til representantskapsmøte onsdag 16. mars 2016 kl. 13.00 i bankens festsal, Storgt. 65 i Tromsø, 3. etg. inngang Fr. Langes gt.

Til behandling foreligger:

  • Sak 1/2016 Årsoppgjøret 2015
  • Sak 2/2016 Revisjonshonorar 2015
  • Sak 3/2016 Kontrollkomiteens melding
  • Sak 4/2016 Kjøp/pant egne egenkapitalbevis
  • Sak 5/2016 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
  • Sak 6/2016 Forslag til nye vedtekter

Saksdokumentene ettersendes.

I dette representantskapsmøtet deltar det gamle representantskapet, kalt Representantskapet 2015, se vedlagte oversikt. De som ønsker å delta som observatører fra det «nye» representantskapet er velkommen. Den etterfølgende dag, torsdag 17. mars, møter det nye representantskapet, slik det er sammensatt etter valgene tidligere i år. Dette vil fremgå av særskilt innkalling.

Det vises for øvrig til vedlagte opplegg for møtedagene. Vel møtt!

Med vennlig hilsen
SpareBank 1 Nord-Norge

Roar Dons
representantskapets leder 

Jan-Frode Janson
konsernsjef

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker