INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 NORD-NORGE 16. MARS 2016

Det vises til innkalling datert 24. februar 2016 til representantskapsmøte

Onsdag 16. mars 2016 kl. 13.00

i bankens festsal, Storgt. 65 i Tromsø, 3. etg. inngang Fr. Langes gt.

Til behandling foreligger:

Sak 1/2016      Årsoppgjøret 2015

Sak 2/2016      Revisjonshonorar 2015

Sak 3/2016      Kontrollkomiteens melding

Sak 4/2016      Kjøp/pant egne egenkapitalbevis

Sak 5/2016      Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Sak 6/2016      Forslag til nye vedtekter

Saksdokumentene er vedlagt.

Med vennlig hilsen

SpareBank 1 Nord-Norge

Roar Dons                                                                         Jan-Frode Janson

representantskapets leder                                                    konsernsjef


Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker