Innkalling til representantskapsmøte i SpareBank 1 Nord-Norge 17. mars 2016

Det innkalles til representantskapsmøte torsdag 17. mars 2016 kl. 09.00 i bankens festsal, Storgt. 65 i Tromsø, 3. etg. inngang Fr. Langes gt.

Til behandling foreligger:

  • Sak 7/2016 Forslag til nye vedtekter
  • Sak 8/2016 Valg av tillitsvalgte
  • Sak 9/2016 Honorarer og godtgjørelser til tillitsvalgte
  • Sak 10/2016 Forslag til instruks for representantskapets valgkomité

Saksdokumenter ettersendes.

I dette representantskapsmøtet deltar det nye representantskapet slik det er sammensatt etter årets valg og kalt Representantskapet 2016, se vedlagte oversikt. Forøvrig er alle som deltar 16. mars invitert som observatører på dette møtet.

Med vennlig hilsen
SpareBank 1 Nord-Norge

Roar Dons
Representantskapets leder  

Jan-Frode Janson
konsernsjef

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker