INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 NORD-NORGE 17. MARS 2016

Det vises til innkalling datert 24. februar 2016 til representantskapsmøte

Torsdag 17. mars 2016 kl. 09.00
i bankens festsal,
Storgt. 65 i Tromsø, 3. etg. inngang Fr. Langes gt.

Til behandling foreligger:

Sak 7/2016      Forslag til nye vedtekter

Sak 8/2016      Valg av tillitsvalgte

Sak 9/2016      Honorarer og godtgjørelser til tillitsvalgte

Sak 10/2016    Forslag til instruks for representantskapets valgkomité

Saksdokumenter er vedlagt.

Med vennlig hilsen

SpareBank 1 Nord-Norge

Roar Dons                                                                       Jan-Frode Janson

Representantskapets leder                                                   konsernsjef

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker