Innkalling til representantskapsmøte i SpareBank 1 Nord-Norge 21. mars 2019

Report this content

Det innkalles til representantskapsmøte torsdag 21. mars 2019 kl. 11.00 på Radisson Blu Hotel, Sjøgata 7, Tromsø.

Til behandling foreligger:

  • Sak 1/2019: Årsoppgjøret 2019
  • Sak 2/2019: Revisjonshonorar 2018
  • Sak 3/2019: Kjøp/pant bankens egenkapitalbevis
  • Sak 4/2019: Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
  • Sak 5/2019: Valg av tillitsvalgte
  • Sak 6/2019: Honorarer og godtgjørelser til tillitsvalgte
  • Sak 7/2019: Justering av vedtekter – tillitsvalgte
  • Sak 8/2019: SpareBank 1 Nord-Norges samfunnsutbytte

Møteleder er representantskapets leder, Roar Dons.        

Saksdokumentene er lagt ut i Admincontrol, på bankens nettside og publisert på Oslo Børs. De som har behov for papirkopi av representantskapssakene må gi beskjed om dette til kristin.saether@snn.no snarest.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

SpareBank 1 Nord-Norge

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, styrets leder

Jan-Frode Janson, konsernsjef

Dokumenter og linker