Innkalling til representantskapsmøte i SpareBank 1 Nord-Norge 22. mars 2018

Report this content

Det innkalles til representantskapsmøte torsdag 22. mars 2018 kl. 11.00 på Clarion Hotel The Edge, Kaigata 6, Tromsø

Til behandling foreligger:

Sak 1/2018: Årsoppgjøret 2017

Sak 2/2018: Revisjonshonorar 2017

Sak 3/2018: Kjøp/pant bankens egenkapitalbevis

Sak 4/2018: Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Sak 5/2018: Fullmakt for opptak og tilbakekjøp av ansvarlig lån og utstedelse av fondsobligasjon, samt fullmakt for utstedelse av ny Tier 3-kapital

Sak 6/2018: Valg av tillitsvalgte

Sak 7/2018: Honorarer og godtgjørelser til tillitsvalgte

Sak 8/2018: Justering av vedtekter - varamedlemmer til innskyterrepresentanter

Sak 9/2018: SpareBank 1 Nord-Norges samfunnsutbytte

Møteleder er representantskapets leder, Roar Dons.        

Saksdokumentene er lagt ut i Admincontrol, på bankens nettside og publisert på Oslo Børs. De som har behov for papirkopi av representantskapssakene må gi beskjed om dette til anniken.aronsen@snn.no snarest.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

SpareBank 1 Nord-Norge

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, styrets leder

Jan-Frode Janson, konsernsjef