Innkalling til representantskapsmøte i SpareBank 1 Nord-Norge 26. mars 2014

Det innkalles til representantskapsmøte

Onsdag 26. mars 2014 kl 09.00 i bankens festsal, Storgt. 65 i Tromsø, 3. etg. inngang Fr. Langes gt.

Til behandling foreligger:

sak 10/2014 Valg av tillitsvalgte
sak 11/2014 Honorarer og godtgjørelser til tillitsvalgte
sak 12/2014 Avvikling av regionstyrer    

Saksdokumenter følger vedlagt.

I dette representantskapsmøtet deltar det nye representantskapet slik det er sammensatt etter årets valg og kalt Representantskapet 2014, se vedlagte oversikt.  Forøvrig er alle som deltar 25. mars invitert som observatører på dette møtet.

Med vennlig hilsen
SpareBank 1 Nord-Norge

Jan-Hugo Sørensen (sign.)     
Representantskapets leder    

Jan-Frode Janson
konsernsjef

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker