Integrasjon og endret eierskap i SpareBank 1 Markets

SpareBank 1 SMN integrerer sin marketsvirksomhet i SpareBank 1 Markets mot oppgjør i aksjer, og blir hovedaksjonær i selskapet. Etter integrasjonen og en planlagt emisjon i september 2014 på 65 millioner kroner vil eierskapet i SpareBank 1 Markets bli som følger:

SpareBank 1 SMN: 73,3% (tidligere 27,0%)
SpareBank 1 Nord-Norge: 10,0% (27,0%)
SamSpar: 10,0% (27,0%)
Sparebanken Hedmark: 6,1% (16,6%)
Øvrige eiere: 0,6% (2,2%)

Virksomheten i de to selskapene i dag videreføres i all hovedsak, fordelt på 70 ansatte i Oslo og 40 ansatte i Trondheim under ledelse av administrerende direktør Stein Husby. Forretningsområdet renter og valuta samt utvalgte støttefunksjoner samles i Trondheim.

SpareBank 1 Nord-Norge sin marketsvirksomhet vil fortsatt skje i egen bank. Samarbeidet mellom eierbankene - herunder SpareBank 1 Nord-Norge - og SpareBank 1 Markets videreføres.

Det vises for øvrig til børsmelding av i dag fra SpareBank 1 Markets og SpareBank 1 SMN.

Kontaktpersoner: 
Konsernsjef Jan-Frode Janson, mobil 909 75 183
Finansdirektør Rolf-Eigil Bygdnes, mobil 905 19 774

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner