Invitasjon - Presentasjon av regnskap for 1. kvartal 2011 for SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge har gleden av å invitere til presentasjon av regnskap for 1. kvartal 2011.

Tid:   Torsdag 28. april 2011 kl 17.00
Sted:   Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo

Presentasjonen vil bli ledet av:

Viseadm. direktør Oddmund Åsen
Konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes

Enkel servering.

Velkommen.

Tromsø, 7. april 2011
SpareBank 1 Nord-Norge

Hans Olav Karde (sign.)                 Oddmund Åsen (sign.)
adm. direktør                                  viseadm. direktør

               

 

 

 

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner