Invitasjon - Presentasjon av regnskap for 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 Nord-Norge

I forbindelse med fremleggelsen av regnskap for 3. kvartal for SpareBank 1 Nord-Norge vil det bli avholdt pressekonferanse i Tromsø torsdag 29. oktober 2009 kl 10.00.
Presentasjonen vil bli holdt i Rødbanken, Storgata 65, Tromsø. Henvendelse i informasjonsskranken i 1. etg.
  
Tromsø, 26. oktober 2009
SpareBank 1 Nord-Norge
 
 
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner