Invitasjon - presentasjon av regnskap for 3. kvartal 2012 for SpareBank 1 Nord-Norge

I forbindelse med fremleggelsen av regnskap for 3. kvartal 2012 for
SpareBank 1 Nord-Norge vil det bli avholdt pressekonferanse i Tromsø.

Dato:  onsdag, 31. oktober 2012
Tid:     kl. 10.00
Sted:   Rødbanken, Storgata 65, 3 etg.
             Henvendelse i kundemottaket  1. etg.

Vel møtt!

Tromsø, 25. oktober 2012

for SpareBank 1 Nord-Norge

Stig-Arne Engen
kommunikasjonsdirektør

Abonner