Invitasjon til presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006

SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 Midt-Norge har gleden av å invitere til presentasjon av regnskapet for 1. kvartal 2006.
 
      Tid: Tirsdag 2. mai 2006 kl 08.00
 
      Sted: Hotel Continental i Oslo, Bankettavdelingen, 3. etg.
 
 
Det serveres frokost.
 
Presentasjonene vil bli ledet av:
 
 
      SpareBank 1 Nord-Norge
      Viseadm. direktør Oddmund Åsen
                                               
 
      SpareBank 1 Midt-Norge
      Adm. direktør Finn Haugan
                                   
 
Vi ser fram til et hyggelig møte.
 
Av hensyn til frokostserveringen ber vi om påmelding til ulla.gamst@snn.no eller per telefon 77 62 23 29 innen onsdag 26. april 2006.
 
 
 
Tromsø, 19. april 2006
Sparebanken Nord-Norge
 
 
 
Hans Olav Karde (sign.)                                                   Oddmund Åsen (sign.)
adm. direktør                                                                  viseadm. direktør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker