Invitasjon til presentasjon av regnskap 1. kvartal 2008

SpareBank 1 Nord-Norge og Sparebanken Midt-Norge har gleden av å invitere til presentasjon av regnskap for 1. kvartal 2008.
 
Tid:                 Onsdag 30. april 2008 kl 08.00
Sted:               Hotel Continental i Oslo, Bankettavdelingen, 3. etg.
 
Presentasjonene vil bli ledet av:
 
SpareBank 1 Nord-Norge
Viseadm. direktør Oddmund Åsen
Konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes
                                              
Sparebanken Midt-Norge
Adm. direktør Finn Haugan
Konserndirektør økonomi og finans Kjell Fordal                           
 
Det vil bli servert frokost.
 
Vi håper du har anledning til å delta og ber om påmelding til presentasjonen.  Påmelding sendes innen fredag 25. april 2008 på e-post til ulla.gamst@snn.no eller telefon 77 62 23 29.
 
Velkommen.
 
 
 
Tromsø, 15. april 2008
SpareBank 1 Nord-Norge
 
 
 
Hans Olav Karde (sign.)                                                         Oddmund Åsen (sign.)
adm. direktør                                                                          viseadm. direktør
 

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner