Invitasjon til pressekonferanse - 2. kvartals regnskap 2008

SpareBank 1 Nord-Norge legger frem regnskapsresultatet per 1. halvår 2008.  I den forbindelse inviteeres til
 
Pressekonferanse tirsdag 12. august 2008
kl 0830 (merk tidspunktet ) i "Rødbanken", Storgt, 65, i Tromsø
 
Henvendelse informasjonen 1. etasje.
 
Vel møtt.
 
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner