Invitasjon til pressekonferanse - 2. kvartals regnskap 2008

SpareBank 1 Nord-Norge legger frem regnskapsresultatet per 1. halvår 2008.  I den forbindelse inviteeres til
 
Pressekonferanse tirsdag 12. august 2008
kl 0830 (merk tidspunktet ) i "Rødbanken", Storgt, 65, i Tromsø
 
Henvendelse informasjonen 1. etasje.
 
Vel møtt.
 
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør

Abonner