Invitasjon til pressekonferanse - Utdeling av pris fra SpareBank 1 Nord-Norges medisinske forskningsfond

SpareBank 1 Nord-Norges medisinske forskningsfond deler ut to priser på henholdsvis 250.000 og 100.000 kroner til to forskere fra landsdelen. I den forbindelse inviteres pressen til å overvære prisutdelingen. Vinnerne kommer fra Troms og Finnmark og vil være til stede på utdelingen.
 
                           
            Tid:     Fredag 6. november, kl 14.30
            Sted: SpareBank 1 Nord-Norge, Storgata 65 (Rødbanken).
Henvendelse i kundemottaket.
 
Tromsø, 4. november 2009
SpareBank 1 Nord-Norge
 
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner