Jan-Frode Janson ny konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge

Hovedstyret i SpareBank 1 Nord-Norge tilsatte 3. mai 2012 Jan-Frode Janson som ny konsernsjef. Janson kommer fra stillingen som viseadm. direktør i Fokus Bank.

 - Jeg er svært fornøyd med at Jan-Frode Janson har takket ja til å bli ny konsernsjef. Med ham får SpareBank 1 Nord-Norge en konsernsjef med solid kommersiell erfaring og stor samfunnsforståelse, sier hovedstyrets leder Kjell Olav Pettersen.

Jan-Frode Janson er født i 1969. Han er Siviløkonom fra Siviløkonomutdanningen i Bodø, og har doktorgrad i Industriell Økonomi og Teknologiledelse fra NTNU. Janson har bred erfaring fra bank og god oversikt over finansbransjens utfordringer. Siden 2001 har han vært ansatt i konsernledelsen i Fokus Bank, hvorav de siste syv år som viseadministrerende direktør. Han har tidligere vært ansatt som daglig leder i ABB Installasjon Midt-Norge, marketing- og produktsjef i Nidar AS og som seniorkonsulent/forsker ved NTNU/Sintef.

- Hovedstyret ser fram til å samarbeide med Jan-Frode Janson som SpareBank 1 Nord-Norges konsernsjef. Nord-Norge står overfor spennende muligheter i årene som kommer, og det er viktig å befeste SpareBank 1 Nord-Norge som landsdelens ledende finanskonsern, sier hovedstyrets leder Kjell Olav Pettersen.

- Samtidig står finansnæringen overfor krevende utfordringer i forhold til nye regulerings- og kapitalkrav, og Jansons brede erfaring fra næringen vil være viktig i så henseende, sier Pettersen.

Hovedstyret i SpareBank 1 Nord-Norge har lagt vekt på Jan-Frode Jansons brede erfaring, gode lederegenskaper, dokumenterte resultater og evne til å motivere sine medarbeidere. 

- Ved ansettelsen av Janson har vi fått en konsernsjef som vil ta vare på den erfaring, kultur og kompetanse som finnes i banken, og kombinere dette med de grep som er nødvendig for å fornye og videreutvikle konsernet, sier Pettersen.

 - At Jan-Frode Janson har røtter i Nord-Norge og er svært motivert for å ta fatt på nye utfordringer med ståsted i landsdelen, har også vært viktig for hovedstyret.

Jan-Frode Janson overtar stillingen som konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge 1. januar 2013.


Eventuelle spørsmål rettes til hovedstyrets leder Kjell Olav Pettersen, tlf. 970 28 966.

Tromsø, 4. mai 2012
for SpareBank 1 Nord-Norge

Stig-Arne Engen
kommunikasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker