Konjunkturbarometer for Nord-Norge - Rekordstor investeringsvilje i Nord-Norge

Det er sterk vekst og stor investeringsvilje i nordnorsk næringsliv, men mangel på arbeidskraft bekymrer. Dette viser en ny prognose presentert i Konjunkturbarometeret for Nord-Norge.
 
Allerede fra 2014 vil mangel på arbeidskraft dempe veksten innenfor privat sektor i Nord-Norge. Økt innpendling til landsdelen greier ikke å demme opp for en eldrende befolkning og vekst innenfor offentlig sektor. 
 
- Det er en felles utfordring å tiltrekke oss nok kompetente mennesker for å opprettholde veksten og utnytte våre ressursfortrinn i nord. En attraktiv landsdel med store fremtidsmuligheter er et godt utgangspunkt, uttaler konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank1 Nord-Norge. 
 
Mangel på fagarbeidere
Det er størst mangel på fagarbeidere i Nord-Norge. Mens en økende del av befolkningen går av med pensjon har sysselsettingen innenfor offentlig sektor vokst med 10 prosent siden 2005. Nord-Norges andel av netto innvadring i Norge har økt fra fire til sju prosent de siste fem årene, men dette i kombinasjon med økt innpendling er ikke nok til å dekke behovet for arbeidskraft til de investeringene som skal skje i landsdelen fremover. 
 
- Veksten i Nord-Norge har vært investeringsdrevet og det er fortsatt vilje til å investere. Tilgang til arbeidskraft er en forutsetning for at næringslivet i nord kan realisere alle planene sine. Bygg og anlegg er eksempel på en bransje som forventer økt omsetning i 2013, men denne veksten kan begrenses av lav tilgang på arbeidskraft, sier Janson. 
 
Stor vekst i reiselivet
Reiselivet i landsdelen har hatt en vekst på 19 prosent siden 2000 som er betydelig høyere enn den nasjonale veksten på 9 prosent. Betalingssterke turister fra nye markeder som Kina og Russland er de sterkeste bidragsyterne til veksten i nordnorsk reiseliv.
 
- I tillegg til reiseliv er sjømat, bygg&anlegg og offshore/leverandørindustri alle næringer i god utvikling og med store fremtidsmuligheter. Felles er behov for samarbeid og konsolidering da dette er næringer der nordnorske aktører er mindre og mere fragmentert enn i resten av landet. Mulighetsrommet er stort i landsdelen, avslutter Janson.
 
Analysene i Konjunturbarometeret for Nord-Norge er utarbeidet av Menon Business Economics. Du kan lese Konjunkturbarometeret for Nord-Norge ved å besøke vår nettside www.kbnn.no.
 
Tromsø, 13. mai 2013
for SpareBank 1 Nord-Norge
 
Stig-Arne Engen
kommunikasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.