Konjunkturbarometeret for Nord-Norge - våren 2007

Mange muligheter - få hender
 
Mange muligheter, mangel på arbeidskraft og tiltagende globale utfordringer er stikkord for vårens Konjunkturbarometer for Nord-Norge fra SpareBank 1 Nord-Norge og Innovasjon Norge.
 
Det er for tiden få skyer på den økonomiske himmelen i nord. Med god tilgang på kapital og stort fokus på nordområdene har vi alle muligheter til å utvikle Nord-Norge som et vekstområde i fremtiden. Dette er gjennomgangstonen i vårens Konjunkturbarometer.
 
-Både bedrifter og husholdninger i Nord-Norge opplever fortsatt gode tider. Det er stor investeringslyst i næringslivet og det private forbruket er i vekst. Likevel ser vi noen utfordringer det er verdt å peke på. Dette gjelder blant annet mangel på arbeidskraft, sier administrerende direktør i SpareBank 1 Nord-Norge, Hans Olav Karde.
 
Mangel på arbeidskraft
Mangelen på arbeidskraft kan blant annet bidra til økt lønnspress som igjen kan svekke bedriftenes lønnsomhet. Videre har nordnorske bedrifter behov for kontinuerlig tilgang på kompetent arbeidskraft for å utnytte de mulighetene som ligger der.
 
-Her har vi en del utfordringer å ta tak i. Vi må både ta bedre vare på ungdommen, utnytte arbeidskraftreserven bedre, drive kompetanseutvikling og se på arbeidsinnvandringen, forklarer Karde. Som et vedlegg til vårens Konjunkturbarometer kommer det et eget Arenabilag som går dypere inn i kompetansebehovet og hvilke tiltak som kan settes i verk for å vinne kampen om kompetansen i tiden fremover.
 
Globale utfordringer
Vårens konjunkturbarometer peker også på landsdelens globale utfordringer, som blir stadig mer synlige.
 
-Et globalisert marked gjør blant annet at nordnorske bedrifter i økende grad møter konkurranse fra større konsern eller selskap som driver virksomhet i mange land, og med betydelige ressurser i ryggen. Skal man operere i et slikt marked må man evne og ta opp konkurransen med disse selskapene, og være like dyktig i markedet som dem. Dette gjelder uavhengig av om bedriftene opererer på eksportmarkeder eller selger varene sine på lokale, regionale eller nasjonale markeder. Den globale konkurransen finner vi nå på alle nivå, sier Hans Olav Karde.
 
Link til følgende dokumenter finnes nederst i denne meldingen:
-Konjunkturbarometeret for Nord-Norge
-Arenabilaget
-Sammendrag
-Adm. dir. Hans Olav Kardes presentasjon av Konjunkturbarometeret 
-Viseadm. dir. Oddmund Åsens presentasjon av Arenabilaget
 
 
Tromsø, 8. mai 2007
for SpareBank 1 Nord-Norge
 
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør
 
 
 
Om Konjunkturbarometeret
Konjunkturbarometeret for Nord-Norge vår 2007 er et samarbeid mellom SpareBank 1 Nord-Norge, Innovasjon Norge, Fiskeriforskning, Institutt for Økonomi ved Universitetet i Tromsø, Rød Tråd og Norut Samfunnsforskning As. Norut er ansvarlig for det faglige innholdet. Formålet med konjunkturbarometeret er å bidra med informasjon og kunnskap om næringslivet i Nord-Norge.
 
Om SpareBank 1 Nord-Norge
SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 245 000 personkunder, ca. 40 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 98 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 83 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard.
 

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.