KORREKSJON: SpareBank 1 Nord-Norge: Offentliggjøring av regnskap 2. kvartal 2013

Report this content

Dette er en korreksjon av meldingen fra 15:01 07.08.2013 CEST. Årsaken til korreksjonen er: Offentliggjøringen er flyttet fra klokken 12.00 til klokken 11.00.
 
Regnskap for 2. kvartal 2013 vil offentliggjøres tirsdag 13. august 2013 klokken 11.00.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner