KORREKSJON: Tilbakekjøp NONG66

Det vises til tidligere børsmeldinger (20.mars 2017) i forbindelse med vellykket utstedelse av ansvarlig lån og fondsobligasjonslån.

Det endelige volumet SpareBank 1 Nord-Norge har kjøpt tilbake i utestående fondsobligasjon NONG66 (ISIN: NO0010665342) er NOK 242,9 millioner (NOK 241,9 millioner).

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner