Korrigering - manglende sider i presentasjon: SpareBank 1 Nord-Norge, 1. kvartal 2015

Det vises til melding publisert 28. april 2015 klokken 17.00 om 1. kvartal 2015.

Det manglet noen sider i den vedlagte presentasjonen. Vedlagt i denne korrigeringen ligger komplett presentasjon.

Eventuelle spørsmål rettes til konsernsjef Jan-Frode Janson, tlf. 909 75 183 eller konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes, tlf. 905 19 774. Se også bankens hjemmeside www.snn.no.

Tromsø, 29. april 2015

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.