Lykkes med frivillig nedbemanning

Om lag 150 medarbeidere tar frivillig sluttpakke i SpareBank 1 Nord-Norge. 

I september fikk alle medarbeiderne i SpareBank 1 Nord-Norge tilbud om frivillige sluttpakker. Bakgrunnen var omstillingsbehov som følge av økt digitalisering og endret kundeadferd.

Denne uken ble det klart at om lag 150 av medarbeiderne i banken vil inngå frivillig sluttavtale.

- Jeg er tilfreds med at vi lykkes med å løse overtalligheten ved hjelp av frivillige ordninger, og vil berømme både ansatte og tillitsvalgte for måten de har møtt omstillingsbehovet på, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.

Hovedtillitsvalgt Vivi Ann Pedersen er lettet over at overtalligheten nå løses gjennom frivillige ordninger.

- Jeg er overrasket over at så mange har søkt sluttpakke, men er lettet over at vi nå er kommet i mål ved frivillighet. Samtidig er det vemodig at så mange slutter. Mange har jobbet mesteparten av sitt arbeidsliv i banken og har med sin kompetanse og erfaring vært med på å bygge SpareBank 1 Nord-Norge, sier Vivi Ann Pedersen.

De fleste av de som tar sluttpakke, vil ha siste arbeidsdag 31. desember 2015. Noen vil imidlertid fortsette i banken inn i 2016.

Kontaktpersoner:

Konsernsjef Jan-Frode Janson, mobil: 909 75 183
Kommunikasjonssjef Geir Håvard Hanssen, mobil 950 52 001

Klikk her for å laste ned pressebilder av konsernsjef Jan-Frode Janson.

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner