Meldepliktig handel

I forbindelse med kompensasjon for avvikling av førtidspensjonsordning har SpareBank 1 Nord-Norge 15. februar 2017 kjøpt 236.000 egne egenkapitalbevis (NONG) til kurs 58,9199. Banken hadde ingen inngående beholdning av NONG.

234.800 NONG er distribuert til følgende medlemmer av konsernledelsen:

Navn Antall NONG Inngående beholdning Utgående beholdning
Trude Glad 29.917 46.606 76.523
Lasse Hagerupsen 25.545 35.848 61.393
Petter Bjørkly Høiseth 31.828 38.879 70.707
Ronni Møller-Pettersen 29.048 3.755 32.803
Christian Overvaag 25.796 64.372 90.168
Trond Hanssen 27.311 35.848 63.159
Jan-Frode Janson 65.355 49.126 114.481

Abonner

Dokumenter og linker