Meldepliktig handel

Gunnar Kristiansen, fast møtende varamedlem i hovedstyret i SpareBank 1 Nord-Norge, har den 13. februar 2009 kjøpt 200 grunnfondsbevis i SpareBank 1 Nord-Norge til kurs kr 50.  Ny beholdning er 4731 NONG.

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner