Meldepliktig handel

Gunnar Kristiansen, fast møtende varamedlem i hovedstyret i SpareBank 1 Nord-Norge, har den 13. februar 2009 kjøpt 200 grunnfondsbevis i SpareBank 1 Nord-Norge til kurs kr 50.  Ny beholdning er 4731 NONG.

Abonner