Meldepliktig handel i SpareBank 1 Nord-Norge (NONG)

May-Britt Nilsen, tillitsvalgt Finansforbundet i SpareBank 1 Nord-Norge, har den 20.11.2017, kjøpt 53 stk egenkapitalbevis til kurs NOK 60,50. May-Britt Nilsen eier etter kjøpet 10100 egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nord-Norge.

Tromsø, dato 2017-11-24

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker