Moody’s endrer ratingutsiktene for SpareBank 1 Nord-Norge til negativ etter lovforslag om innføring av EU’s krisehåndteringsdirektiv i norsk lov

Moody's Investors Service ("Moody's") har i dag endret ratingutsiktene til ‘negative’ fra ‘stable’ på innskudd og seniorgjeld utstedt av SpareBank 1 Nord-Norge. Bankens innskudds-, seniorgjeld-  og utstederrating ble samtidig bekreftet til å være uendret.

De negative utsiktene er utløst av lovforslaget som ble fremlagt av Finansdepartementet 21. juni 2017 som har til hensikt å gjennomføre EUs krisehåndteringsdirektiv (BRRD) og innskuddsgarantidirektiv. Dersom lovforslaget blir gjennomført, forventer Moody’s at norske banker vil ha en lavere sannsynlighet for støtte fra offentlige myndigheter, noe som isolert sett vil utøve et nedadgående press på bankenes rating. Dagens ratingbeslutning gir uttrykk for Moody's intensjon om å bringe norske bankers vurderinger for offentlig støtte på linje med de europeiske bankene hvor rammeverket for BRRD allerede er implementert.

Dagens ratingbeslutning omfatter alle norske banker som allerede har en forventning innebygd om offentlig støtte fra norske myndigheter.

Kontaktperson i SpareBank 1 Nord-Norge:  CFO Rolf Eigil Bygdnes, tel: +47 905 19 774

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner