Nå velger halvparten nordnorsk

Stadig flere nordnorske bankkunder ser verdien av å velge en nordnorsk bankforbindelse. Det gir høy og lønnsom vekst første halvår for SpareBank 1 Nord-Norge.

De nordnorske sparebankene har de siste fire årene økt sin markedsandel med 15 prosent. Nå velger halvparten av bankkundene i Nord-Norge en av landsdelens sparebanker. Det viser en undersøkelse Kantar TNS har utført på vegne av SpareBank 1.

– Vi tror flere har erfart at de nordnorske sparebankene hevder seg godt i konkurransen med de nasjonale og internasjonale. Dels fordi de holder tritt på tjenestetilbud og innovasjon, og dels fordi de har nærhet til kunder og lokalsamfunn. I tillegg ser det ut som flere legger vekt på nordnorsk identitet og overskuddet som blir igjen og bidrar til å utvikle landsdelen, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge.

Vises i regnskapet

Onsdag presenterte SpareBank 1 Nord-Norge regnskapet for første halvår 2017. Tallene viser et driftsresultat før skatt på 831 millioner kroner, 63 millioner kroner mer enn samme periode i fjor.

– Resultatet for årets første seks måneder er meget bra. Det skyldes god økonomisk utvikling i Nord-Norge, effektiv drift og god vekst. Vi får også betalt for vårt strategiske valg om å rendyrke den nordnorske virksomheten, sier Janson.

Kostnadene er redusert med 0,5 prosent sammenlignet med gjennomsnittet for 2016. Utlånstapene er på samme moderate nivå som i fjor.

Høy og lønnsom vekst

Innenfor bankvirksomheten har SpareBank 1 Nord-Norge vekst på nær sagt alle områder. På personmarkedet er utlånsveksten siste 12 måneder på hele 10,8 prosent, mens innskuddene øker med 6,4 prosent. I bedriftsmarkedet har utlånene økt med 5,2 prosent det siste året, mens innskuddene er opp 11,6 prosent.

– Sammenligner vi med fjoråret, har vi en salgsøkning på 73 prosent for øvrige produkter i personmarkedet. For bedriftsmarkedet er økningen 40 prosent. Pilene peker definitivt oppover, konstaterer konsernsjefen.

Vil overgå forventningene

Jan-Frode Janson leder et finanskonsern som er nordnorsk markedsleder både innenfor bankvirksomhet, eiendomsmegling og regnskapstjenester. Likevel er han svært opptatt av videre utvikling;

– Gode resultater gir utviklingskraft. Det trenger vi for å kunne gi et tilbud som folk og bedrifter i Nord-Norge fortjener. Vi jobber hardt hver dag for å skape de beste kundeopplevelsene, og innovasjonstakten er historisk høy. Dette inkluderer blant annet nye smarte produkter, digitale assistenter og systemintegrasjon mot andre aktører. Samtidig har vi stor tro på at det er viktig å være lokal – både i kunnskap og tilstedeværelse, sier konsernsjefen.    

SpareBank 1 Nord-Norge - resultat 2. kvartal 2017:

  • Resultat før skatt 831 millioner kroner (768 millioner kroner)
  • Resultat etter skatt 669 millioner kroner (628 millioner kroner)
  • Egenkapitalavkastning etter skatt 12,2 % (12,4 %)
  • Netto inntekter på finansielle eiendeler 239 millioner kroner (236 millioner kroner)
  • Utlånsvekst siste 12 måneder 9,2 % (5,1 %)
  • Innskuddsvekst siste 12 måneder 5,3 % (11,4 %)
  • Ren kjernekapitaldekning konsern 15,4 % (14,2 %)

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:

  • Konsernsjef Jan-Frode Janson, tlf. 909 75 183
  • Kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås, tlf. 951 26 576

Video til fri bruk: Konsernsjef Jan-Frode Janson kommenterer resultatet 

Hele kvartalsrapport og presentasjonen finnes på snn.no.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker