NONG - Finanstilsynet gir tillatelse til etablering av Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge

Finanstilsynet har gitt tillatelse til etablering av Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge. Sparebankstiftelsen etableres gjennom en delvis konvertering av bankens grunnfond (kr. 999.973) og utstedelse av 32.226 nye egenkapitalbevis som vederlagsfritt overføres til sparebankstiftelsen. Formålet til sparebankstiftelsen er å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge, herunder forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen og så langt det er mulig delta i emisjoner i SpareBank 1 Nord-Norge. I tillegg skal sparebankstiftelsen dele ut gaver til allmennyttige formål, innenfor rammen av årets overskudd. For regnskapsårene 2009 og 2010 har SpareBank 1 Nord-Norge til sammen satt av kr. 154,6 millioner som skal overføres som gave til sparebankstiftelsen. Formell etablering og registrering av sparebankstiftelsen, vil gjennomføres i løpet av mai 2011.

Kontaktperson i SpareBank 1 Nord-Norge:
Adm. dir Hans Olav Karde: +47 90 15 19 81
Advokat Petter Høiseth; mob +47 41 50 50 35Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner