NONG - flaggemelding

Det vises til børsmelding fra Hurtigruten ASA datert 24.3.2009 vedørende gjennomføring av  etterfølgende emisjoner i selskapet.  Den nye aksjekapitalen er nå registrert i Foretaksregisteret og består av 420.259.163 aksjer.  SpareBank 1 Nord-Norge har ikke deltatt i de etterfølgende emisjonene omtalt i nevnte børsmelding 24.3.2009 og eier fortsatt 52.418.413 aksjer i selskapet.  Bankens eierandel er imidlertid som følge av emisjonene redusert fra 15,3 % til 12,5 %
 
Kontaktperson i SpareBank 1 Nord-Norge:
Konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes tlf 905 19 774

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner