NONG – Godkjenning årsoppgjør 2013

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge har 25. mars 2014 behandlet årsoppgjøret for 2013 og gjort følgende vedtak:

1. Det fremlagte Årsregnskap og Årsberetning for 2013 for morbanken og konsernet fastsettes som morbankens og konsernets regnskap for 2013.

2. Kontantutbytte på bankens egenkapitalbevis for 2013 fastsettes til kr 1,10 per egenkapitalbevis, totalt 110 437 817,60 kroner. Utbytte utbetales til de egenkapitalbeviseiere som er registrert som eiere per 25.03.14. Bankens egenkapitalbevis går ex utbytte 26.03.14.

3. Banken avsetter 282 256 838,47 kroner til utjevningsfondet.

4. Banken avsetter 43 130 000,00 kroner til utbytte til bankens samfunnseide kapital, som i sin helhet går til gaver (disponert av regionstyrene/konsernsjef).

5. Hovedstyret gis fullmakt til å disponere bankens balanseførte gavefond innenfor de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer for tildeling av gaver.

6. Banken avsetter 479 334 178,87 kroner til Sparebankens fond.

Det opplyses videre at utbytte utbetales 23. april 2014. Ny eierandelsbrøk eksklusive utbetalt utbytte er per 1.1.2014 beregnet til 47,33 %.

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:

Konsernsjef Jan-Frode Janson; mob + 47 909 75 183

Finansdirektør Rolf Eigil Bygdnes; mob +47 905 19774

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner