NONG - Konkurs REC Wafer Norway AS - SpareBank 1 Nord-Norges engasjement med Bodø-Gruppen AS

I forbindelse med konkurs i REC Wafer Norway AS kan følgende opplyses om konsernet SpareBank 1 Nord-Norges engasjement i selskap tilknyttet REC Wafer Norway AS:
 
Selskapet Bodø-Gruppen AS er eier av industrilokalene som leies ut til SIC Processing AS, (Norge).  Sistnevnte har produksjonsavtale med REC Wafer Norway AS. SpareBank 1 Nord-Norge har per dato et låneengasjement mot Bodø-Gruppen AS på 185 mill kroner.  Selskapets virksomhet er i sin helhet tilknyttet eierskapet i industribygget og leieforholdet med SIC Processing AS.  Bodø-Gruppen AS har ikke annen gjeld av betydning.  Det er overfor Bodø-Gruppen AS avgitt en husleiegaranti fra SIC Processing morselskap (Tyskland) tilsvarende 18 mnd husleie, samlet nominelt beløp 65 mill kroner.
Bankens låneengasjement er for øvrig sikret med 1. pr. pant i industribygget.

SpareBank 1 Nord-Norge Invest (SNN Invest) har en eierandel på 42 % i Bodø-Gruppen AS.  Denne eierandelen er bokført til 25 mill kroner.

Det vil i forbindelse med kvartalsoppgjøret for 3. kvartal 2012 gjøres en tapsvurdering av konsernets engasjement i Bodø-Gruppen AS.

Kontaktperson i SpareBank 1 Nord-Norge:
CFO Rolf Eigil Bygdnes tlf +47 905 19774
 
Tromsø, 17.8.2012
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner