NONG - NYTT ANSVARLIG LÅN OG NY EVIGVARENDE FONDSOBLIGASJON

SpareBank 1 Nord-Norge (Banken) vurderer å utstede et evigvarende fondsobligasjonslån på inntil NOK 500 millioner og et tidsbegrenset ansvarlig lån på inntil NOK 500 millioner.

Fullmakt til opptak av lånene er gitt av Bankens representantskap den 30. mars 2012. Finanstilsynets tillatelse og retningslinjer knyttet til utstedelsen er gitt i brev fra Finanstilsynet datert 28. november 2012.

Finanstilsynet ga også i brev datert 28. november 2012, tillatelse til førtidig innfrielse av det ansvarlige lånet NONG42 PRO (ISIN: NO0010413008).

Danske Bank Markets, SpareBank 1 Nord-Norge Markets og SpareBank 1 Markets er engasjert som tilretteleggere.

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:
CFO Rolf Eigil Bygdnes    tel +47 905 19 774
Finanssjef Ronny Løvberg Sørensen tel + 47 971 05 220
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner