NONG - NYTT FONDSOBLIGASJONSLÅN - TEGNINGSPERIODE SLUTT

Tegningsperioden i SpareBank 1 Nord-Norges fondsobligasjons lån er over. Lånet ble overtegnet.

Danske Bank Markets, SpareBank 1 Nord-Norge Markets og SpareBank 1 Markets er engasjert som tilretteleggere.

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:
CFO Rolf Eigil Bygdnes                     tel +47 905 19 774
Finanssjef Ronny Løvberg Sørensen   tel + 47 971 05 220

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner