NONG - RESULTAT UTBYTTEEMISJON


Hovedstyret i SpareBank 1 Nord-Norge har gjort vedtak vedrørende emisjonsbeløp og tilhørende vedtektsendring i forbindelse med utbytteemisjon.  Det ble i utbytteemisjonen tegnet 1 098 121 nye grunnfondsbevis for til sammen kr 102 125 253.  Bankens grunnfondsbeviskapital utgjør etter dette kr. 895 603 650 fordelt på 17 912 073 grunnfondsbevis.
 
Ovennevnte medfører at 65 % av grunnfondsbeviseierne (antall bevis) deltok i utbytte¬emisjonen.
Formell godkjenning og registrering av emisjonen med tilhørende vedtektsendring er under arbeid.

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner