NONG - Verdivurdering av aksjeinvestering gir inntektsføring på 189 mill kroner 1. kvartal

SpareBank 1 Nord-Norges datterselskap SNN Invest har en eierandel på 46,7 % i oljeselskapet Front Exploration AS (FrontX).  FrontX gjennomfører en rettet emisjon hvor DONG Energy Power A/S kommer inn som ny eier i selskapet.  I denne forbindelse er det gjort en verdivurdering av FrontX som innebærer at SNN Invest (og SpareBank 1 Nord-Norge konsern) 1. kvartal 2011 vil inntektsføre en urealisert gevinst på sin eierandel på 189 mill kroner.

Kontaktperson i SpareBank 1 Nord-Norge:
Viseadm. dir Oddmund Åsen; mob +47 906 72757
Advokat Petter Høiseth; mob +47 41 50 50 35

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner