NONG – Vurderer utstedelse av nytt ansvarlig lån

SpareBank 1 Nord-Norge ("Banken") vurderer å utstede et tidsbegrenset ansvarlig lån på NOK 350 millioner.

Fullmakt til opptak av lånet er gitt av Bankens representantskap den 25. mars 2014. Finanstilsynets tillatelse og retningslinjer knyttet til utstedelsen er gitt i brev fra Finanstilsynet datert 22. mai 2014.

Finanstilsynet gav også tillatelse til førtidig innfrielse av det ansvarlige lånet NONG47 PRO (ISIN: NO 0010524457).

SpareBank 1 Markets og Swedbank Norge er engasjert som tilretteleggere.

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:
Rolf Eigil Bygdnes (CFO) tel: 905 19 774
Ronny Løvberg Sørensen (Finanssjef) tel: 971 05 220

Abonner