NONG: Endelig resultat av emisjonene

Både fortrinnsrettemisjonen og den rettede ansatteemisjonen i SpareBank 1 Nord-Norge ble avsluttet torsdag 26. mai 2011 kl 1730 (norsk tid).  Nå foreligger endelig tildeling av nye egenkapitalbevis.
 
Ved utløpet av tegningsperioden hadde SpareBank 1 Nord-Norge mottatt tegninger for i alt 18,3 millioner nye egenkapitalbevis i fortrinnsrettemisjonen. 14.329.659 egenkapitalbevis ble tilbudt, og fortrinnsrettemisjonen ble følgelig overtegnet med 28 prosent. Samlet tegningsbeløp utgjør ca. 575 millioner kroner.
 
13,5 millioner egenkapitalbevis, som utgjør 94 prosent av de tilbudte nye egenkapitalbevisene i fortrinnsrettemisjonen, er tegnet ved utøvelse av tegningsretter. 0,8 millioner egenkapitalbevis, som utgjør 6 prosent, er tegnet ved overtegning ved bruk av tegningsretter.
 
I ansatteemisjonen mottok SpareBank 1 Nord-Norge tegninger for 16,3 millioner kroner som tilsvarer 572 tusen nye egenkapitalbevis fordelt på 280 ansatte.
 
Ansatteemisjonen er en del av bankens planlagte rettede emisjon på inntil 150 millioner kroner som kommer i tillegg til fortrinnsrettemisjonen.  Den rettede emisjonen påregnes først og fremst rettet mot Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.
 
Hovedstyret i SpareBank 1 Nord-Norge har i styremøte i dag godkjent den endelige tildelingen av egenkapitalbevisene tilbudt i emisjonene. Tildelingen er gjennomført i samsvar med tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 9. mai 2011. Det er ikke gjort noen tildeling til tegnere uten tegningsretter.
 
Det vil i dag gå ut brev om tildeling av nye egenkapitalbevis og det korresponderende tegningsbeløpet som skal betales av hver enkelt tegner. Tegningsbeløpene forfaller til betaling 3. juni 2011, jfr. betalingsprosedyrer beskrevet i prospektet.
 
De nye egenkapitalbevisene kan ikke overføres eller handles før de er betalt fullt ut og kapitalforhøyelsen i fortrinnsrettemisjonen er registrert i Foretaksregisteret. Det forventes at slik registrering vil skje ca. 8. juni 2011. De nye egenkapitalbevisene vil ca. 9. juni 2011 bli overført til VPS-kontoene til hver enkelt tegner og samtidig bli notert på Oslo Børs.
 
SpareBank 1 Nord-Norge vil som følge av fortrinnsrettsemisjonen motta et proveny på 451,4 millioner kroner før fradrag for transaksjonskostnader. Ansatteemisjonen gir SpareBank 1 Nord-Norge et brutto proveny på 16,3 millioner kroner.
 
Arctic Securities, Argo Securities og SpareBank 1 Nord-Norge Markets var tilretteleggere for fortrinnsrettemisjonen.
 
Tromsø, 1. juni 2011
 
Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:
Adm.dir. Hans Olav Karde:                 +47 901 51981
Viseadm.dir. Oddmund Åsen:            + 47 906 72 757
Finansdirektør Rolf Eigil Bygdnes:     +47 905 19 774
 
Om SpareBank 1 Nord-Norge:
 
SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 244 000 personkunder, ca. 36 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og om lag 101 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 74 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard.
 
SpareBank 1 Nord-Norge åpnet i september 2010 bankvirksomhet i Russland gjennom North West 1 Alliance Bank.  Banken eies med 75 % av SpareBank 1 Nord-Norge mens de øvrige 25 % av aksjene eies av SpareBank 1 Nord-Norges russiske samarbeidspartner Bank Tavrichesky i St. Petersburg.  Hoved-kontoret til den nye banken ligger i St. Petersburg med filial i Murmansk.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner